'שמם אדם'

הספר שמם אדם מיועד ללימוד ועיון במקורות תורניים והלכתיים הנוגעים בסוגיית גיל הנישואין. בספר מובאים ללימוד עוד שני נושאים הקשורים קשר הדוק לסוגייה זו – גיל ההתבגרות, וגיל היציאה לצבא. מטרת הספר הינה להביא לעיון הלומד כמה שיותר מקורות הלכתיים ורעיוניים, ובכך לאפשר דיון מתוך מכלול מקורות, ומתוך הזכרת מעט המחקרים והעובדות ההיסטוריות הנצרכים לדיון. דברי תורה עניים במקומן ועשירים במקום אחר, ורק מתוך הכרת היקף מקורות ניתן לקבל מסקנות בהשקפה ובהלכה למעשה. ייתכן שלאחר עיון בספר יגיע תלמיד חכם אחד למסקנות שונות מאלה של מחבר הספר, ותלמיד חכם אחר יסכים עם המסקנות. מכל מקום, עצם העיון הינו בעל ערך רב עבור כל אדם. זאת ועוד, חז"ל הטילו את האחריות הרוחנית והכלכלית על נישואי הילדים על האב ועל האם, ועל כן ספר זה מיועד להורים אשר קיום ההלכה במלואה הינו נר לרגליהם, ובאפשרותם לתכנן עתיד רוחני וכלכלי עבור ילדיהם. תועלת נוספת שיכולה לצמוח מהלימוד בספר היא תיקון בנפש האדם, וייתכן שבחור רווק אשר ילמד את מכלול המקורות יוכל לתקן תפיסות מוטעות ולהתגבר על המכשולים הרוחניים שעומדים בדרכו להקים בית בישראל.
בניגוד למקובל לחשוב מתוך מפגש עם מקורות בודדים ומנותקים מהקשרם, גיל הנישואין עבור יהודי שומר תורה ומצוות הוא קרוב לגיל עשרים, כאשר ההכנה לנישואין מתחילה בגיל שמונה עשרה. לספר הובאה הסכמת הרב הראשי לישראל הרה"ג יצחק יוסף שליט"א, אשר מופיעה בה פסיקת הלכה, ואשר מאשרת שהלימוד והדיון הינם בעלי ערך ונוגעים לכל יהודי שומר מצוות.
ספר זה מוגש ללא כוונת רווח לציבור לומדי התורה, על מנת שכל תלמיד חכם ובעל משפחה יוכל להגיע מתוך הלימוד למסקנות אשר יאפשרו לו לקחת אחריות על עתידם הרוחני של ילדיו. באתר ניתן למצוא את הספר בגרסה מקוצרת אשר מספקת לעיון מקיף בנושא, וכן את הגרסה הארוכה הכוללת מספר פרקים נוספים ונספחים. שתי הגרסאות ניתנות להורדה חינם.

 

1. הקדמה

מצוות הנישואין היא מצוה יסודית אשר מצבו הרוחני של האדם וחיי העולם הבא שלו תלויים בה. מתוך תהפוכות הדורות האחרונים והשפעתה החזקה של תרבות המערב

לפרק המלא »

הסכמת הרב יצחק יוסף:

ספר זה יצא לראשונה תחת השם 'אהבת כלולותייך' והסכמת הרב הראשי לישראל הרה"ג יצחק יוסף שליט"א ניתנה לו בשנת תשע"ב תחת שם זה. לאחר מכן שונה שמו של הספר ל'שמם אדם'.
ספר זה הינו ספר עיון ולימוד. בהסכמת הרב הראשי לישראל הרה"ג יצחק יוסף שליט"א מופיעה פסיקת הלכה אשר מביאה את העיון והלימוד לרמת ההלכה למעשה. 

דילוג לתוכן